Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

bewonersenquête verkeersgeluid

data-analyse en rapportage van een bewonersenquête

Data-analyse met SPSS en rapportage van de uitkomsten van een bewonersenquête over verkeersgeluid. De provincie Noord-Holland hield deze enquête onder bewoners die wonen in de nabijheid van de provinciale weg N201. Doel was om te onderzoeken hoe bewoners in dit gebied het verkeersgeluid ervaren.

-->