Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

case studies en projectbeschrijvingen

Een case study is een kwalitatieve onderzoeksmethode, waarbij het functioneren van bijvoorbeeld een ontmoetingsruimte of een woongroep van ouderen, diepgaand wordt onderzocht. Dit gebeurt door middel van observaties en interviews met de gebruikers.

Een case study kan zich ook richten op de planontwikkeling: Bij een dergelijke procesevaluatie worden interviews gehouden met vertegenwoordigers van alle partijen die betrokken waren bij de planontwikkeling, meestal de bewoners, de architect en de opdrachtgever. Zo hoeft bij vervolgprojecten niet opnieuw het wiel te worden uitgevonden.

Wat minder diepgaand zijn projectbeschrijvingen, bedoeld om de lezer te inspireren of praktische kennis door te geven over een bepaalde aanpak. Dit wordt veel gedaan bij nieuwe en  bijzondere woonvormen, zoals gemeenschappelijke woonvormen, vernieuwende buurtprojecten of lokale krachtprojecten.

Voorbeelden van case studies door Wono

Voorbeelden van projectbeschrijvingen door Wono