Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

12 december 2009
door els de jong

Rapportage groepswonen van ouderen Delft

In opdracht van de gemeente Delft deed ik eind 2009 een beleidsonderzoek naar groepswonen van ouderen in Delft. De onderzoeksvraag was, kort samengevat: is er onder de Delftse ouderen belangstelling voor groepswonen en zo ja, hoe kunnen wij dit als gemeente structureel faciliteren?

Conclusies van het onderzoek zijn:

  • er belangstelling is voor diverse vormen van gemeenschappelijk wonen onder een gevarieerde groep Delftse ouderen
  • het ontwikkelen van projecten gemeenschappelijk wonen gekoppeld aan woonserviceszones levert meerwaarde op
  • er is in Delft behoefte aan een centraal punt, waar belangstellenden voor gemeenschappelijke woonvormen zich kunnen inschrijven.

3 maart 2000
door els de jong

groepsvorming door woningtoewijzing

Voor de Woongroepenwinkel onderzocht ik in 1996 of het mogelijk is betaalbare projecten groepswonen van (allochtone) ouderen te realiseren zijn in de bestaande bouw.

In 1997 volgde een evaluatie van voorbeeldproject De Sleutel, in opdracht van de SEV.  Dit was het eerste project dat op deze manier door de Woongroepenwinkel gerealiseerd werd. Niet in nieuwbouw op maat, maar in een flatblok dat gerenoveerd werd. Op die manier werd groepswonen van ouderen ook bereikbaar voor ouderen met een lager inkomen, voor wie nieuwbouw te duur was.

In 2000 volgde een beleidsonderzoek naar de mogelijkheden om bijzondere woonvormen, zoals woongroepen, kangoeroewoningen en duowoningen te realiseren in bestaande woningbouw door middel van gerichte toewijzing van clusters woningen. In opdracht van de SEV.

1 januari 1998
door els de jong

Rotterdams beleid: Investeringsimpuls wonen in een ongedeelde stad

Beleidsevaluatie van de Investeringsimpuls  ‘Wonen in een Ongedeelde Stad.’

De Investeringsimpuls was een middel van de gemeente Rotterdam om externe partners te betrekken bij haar beleid, dat tot doel had een kwalitatief goed en aantrekkelijk woonmilieu te bieden voor al haar bewoners.

Deze evaluatie bestond uit een peiling van de meningen van de externe partners die betrokken waren bij dit beleid.

In opdracht van dS+V gemeente Rotterdam, bureau Projectmanagement, maart 1998