Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

8 mei 1991
door els de jong

Woonwerkprojecten in zelfbeheer; mogelijkheden en ervaringen

Boekje met een beschrijving en evaluatie van verschillende projecten in opdracht van de Buurt Ontwikkelingsmaatschappij Kralingen en ten behoeve van de Coöp Vredenoord, een coöperatieve bewonersvereniging.

Thema’s die aan de orde komen zijn collectief eigendom, informeel werk in de bouw (zelfwerkzaamheid), zelfbouw, en wonen&werken. In opdracht van de buurtontwikkelings-maatschappij Kralingen, Rotterdam 1991. Nog enkele exemplaren van het boekje bij mij verkrijgbaar.