Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

groepsvorming door woningtoewijzing

Voor de Woongroepenwinkel onderzocht ik in 1996 of het mogelijk is betaalbare projecten groepswonen van (allochtone) ouderen te realiseren zijn in de bestaande bouw.

In 1997 volgde een evaluatie van voorbeeldproject De Sleutel, in opdracht van de SEV.  Dit was het eerste project dat op deze manier door de Woongroepenwinkel gerealiseerd werd. Niet in nieuwbouw op maat, maar in een flatblok dat gerenoveerd werd. Op die manier werd groepswonen van ouderen ook bereikbaar voor ouderen met een lager inkomen, voor wie nieuwbouw te duur was.

In 2000 volgde een beleidsonderzoek naar de mogelijkheden om bijzondere woonvormen, zoals woongroepen, kangoeroewoningen en duowoningen te realiseren in bestaande woningbouw door middel van gerichte toewijzing van clusters woningen. In opdracht van de SEV.

-->