Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

Innovaties wonen en zorg: projectbeschrijvingen i-Opener 2017 prijsvraag voor woningcorporaties

Ter inspiratie: Projectbeschrijvingen over innovaties in wonen en zorg: Langer zelfstandig thuis, Magic Mix, Verzorgingshuis 2.0, transformeren zorgvastgoed, werken met vrijwilligers, intensiever contact met huurders, eenzaamheid bestrijden, big data, domotica; alles komt voorbij in het overzicht dat ik schreef over de 23 inzendingen voor de i-Opener 2017. Deze prijsvraag voor woningcorporaties, georganiseerd door Aedes en KWH had in 2017 als thema Innovaties in Wonen en Zorg.

hoge kwaliteit van inzendingen

De jury was verrast door het grote aantal, de kwaliteit en de grote variatie in onderwerp en aanpak van de inzendingen. Daarom hebben KWH en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg WONO gevraagd een inspirerend overzicht te maken van alle 23 inzendingen, ter inspiratie voor andere woningcorporaties.

drie thema’s

Het overzicht van alle inzendingen voor de i-Opener is te vinden op de website van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. De 23 inzendingen zijn ingedeeld in drie thema’s:

  1. ontmoeting
  2. nieuwe woonvormen
  3. praktische oplossingen en technieken.

Binnen deze thema’s zijn de projecten geordend naar verschillende kenmerken.

innovatieve werkwijze

Opvallend is, dat veel corporaties op zoek zijn naar manieren om intensiever contact te hebben met hun huurders.

samenwerken met andere partijen

Bijna alle ingediende innovaties zijn door woningcorporaties ontwikkeld in samenwerking met andere partijen. Met name de rol en actieve inbreng van huurders of vrijwilligers is bij veel projecten onmisbaar.

Reacties gesloten.