Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

nieuwe publieke ruimtes

nwepubliekeruimtesVoor de WMO werkplaats Rotterdam, een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en verschillende instellingen op het gebied van zorg en welzijn, werkte ik mee aan een onderzoek naar de betekenis van  Nieuwe Publieke Ruimtes. Het rapport is te downloaden op de website van de WMO Werkplaats Rotterdam.
Ik was betrokken bij de casebeschrijving van de Buurtwinkel van Aktiegroep het Oude Westen. Eindconclusie van het onderzoek is, dat publieke ruimtes een belangrijke rol spelen in de participatiesamenleving. Voor actieve bewoners is het belangrijk om een plek te hebben, waar zij elkaar kunnen ontmoeten.
De verwachtingen in het kader van de WMO over de rol die publieke ruimtes kunnen spelen bij contacten tussen mensen met en zonder beperking en het stimuleren van informele zorg in de buurt, moeten niet te hoog gespannen zijn. We zien hiervan incidenteel voorbeelden, maar hierop kan geen beleid worden gebouwd. Uit het onderzoek komt ook naar voren, dat een sociale professional van grote waarde is, ook bij nieuwe publieke ruimtes die in zelfbeheer worden gerund.

Reacties gesloten.