Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers van Wono zijn projectontwikkelaars, woningcorporaties, gemeenten, regionale overheden en kennisinstituten. Wono werkt regelmatig samen met of voor andere onderzoekers.

 • Provincie Noord-Holland
 • Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.
 • Platform31
 • Lente-Akkoord; een samenwerkingsverband van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK
 • Lectoraat Dynamiek van de stad van de Hogeschool InHolland, WMO-werkplaats
 • Gemeente Delft
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Utrecht
 • Joke van der Zwaard, zelfstandig onderzoeker
 • Letty Ranshuysen – onderzoek in de cultuursector
 • Woongroepenwinkel Rotterdam
 • Bouwfonds Woningbouw

Wilt u weten wat Wono voor u kan betekenen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Els de Jong.