Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

Over Wono

Betrouwbaar onderzoek hoeft niet lang te duren of kostbaar te zijn. Wono richt zich op praktisch, kortlopend en toepasbaar onderzoek. U kunt een volledig onderzoek uitbesteden aan Wono, maar ook een deelopdracht. Wono maakt gebruik van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Afhankelijk van de vraagstelling en in nauw overleg met de opdrachtgever wordt per opdracht de meest geschikte onderzoeksmethode gekozen. Er wordt veel aandacht besteed aan een goede vraagstelling, omdat die immers de basis vormt voor het onderzoek. Voor het veldwerk of een online kwalitatief onderzoek werkt Wono samen met vaste partners.

Diensten

  • woonbelevingsonderzoek bij bewoners over hun woning of woonomgeving
  • beleidsonderzoek op het gebied van wonen, met name van gemeentelijk woonbeleid
  • kwalitatief woonwensenonderzoek
  • case studies en beschrijvingen van bijzondere woonvormen, bewonersinitiatieven of buurtvoorzieningen
  • literatuurstudie
  • data-analyse en rapportage

Heeft u een onderzoeksvraag of wilt u een offerte voor een (deel-)onderzoek? Neem vrijblijvend contact op met Els de Jong.