Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

Boek: Europa gemeinsam wohnen – Europe co-operative housing

29 januari 2016 door els de jong

europa boek omslag De Duitse Wohnbund heeft een mooi en compleet overzichtswerk uitgegeven over gemeenschappelijke woonvormen in 10 verschillende Europese landen. Er zijn hoofdstukken gewijd aan Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Tsjechië, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland. De publicatie biedt een overzicht van de verschillende verschijningsvormen van gemeenschappelijk wonen in Europa. Het doel is niet om zoveel mogelijk projecten te beschrijven, maar om voor elk land inzicht te geven in de context en culturele waarden die het gemeenschappelijk wonen bepalen.

Ik heb een bijdrage geleverd aan het Nederlandse hoofdstuk met een artikel over gemeenschappelijk wonen van oudere migranten, een typisch Nederlands verschijnsel.

Het boek is tweetalig met teksten in Duits en Engels, en voor €25,- te koop bij uitgeverij Jovis . ISBN 978-3-86859-406-5

 

Deze gallerij bevat 1 foto.

3 augustus 2015
door els de jong

gemeenschappelijk wonen over de grens

Dit webartikel voor het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg beschrijft drie cohousing projecten in Zweden, Duitsland en de USA. Opvallend is, dat de beschreven gemeenschappelijke woonvormen net weer iets anders van opzet zijn dan in Nederland gebruikelijk is. Ook onderling verschillen de drie beschreven projecten van elkaar. Zo blijkt in ieder land gemeenschappelijk wonen zich anders te ontwikkelen.

Gemeenschappelijk-wonen-over-de-grensGemeenschappelijke woonvormen staan opnieuw in de belangstelling. Met name 50+-ers zijn hierin geïnteresseerd, nu het beleid erop gericht is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg besteedt daarom met het thema woonvariaties extra aandacht aan gemeenschappelijke woonvormen.

Door ook deze cohousing projecten van over de grens te bestuderen, wordt het scala aan mogelijke woonvariaties nog groter.

15 april 2013
door els de jong

jong en oud, niet apart maar samen

Jong en oud kunnen veel aan elkaar hebben, terwijl ze elkaar steeds minder ‘zo maar’ tegenkomen. Voor het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg was ik co-auteur van een artikel over projecten, waarbij verschillende generaties elkaar wél treffen. De publicatie is als pdf te downloaden op de website van het Kenniscentrum, zie: generaties verbinden, inspiratie vinden .

20 december 2012
door els de jong

cohousing in Sweden, interview Dick Urban Vestbro

Dick Urban Vestbro is a Professor Emeritus of the School of Architecture and the Built Environment, The Royal Institute of Technology (KTH) Stockholm,and chairman of Kollektivhus.NU, the cohousing movement in Sweden. In September 2012 Vestbro visited the Degrowth Conference in Venice, Italy, and was leader of a workshop on cohousing. There were 600 visitors, mostly Italian at the conference. The workshop about cohousing was attended by 38 participants.

This gave cause for me to ask him some questions about sharing and cohousing. What can be shared, what kind of relations you need for good sharing, and how about sharing care for not-so-vital-elderly people?

At first I ask Dick Urban Vestbro about his own experiences with sharing: He lives in a cohouse since 1996, so he has a great experience.

Download interview

 

Een interview met Dick Urban Vestbro, architect, voorzitter van de cohousing beweging Kollektivhus.NU en sinds 1996 bewoner van een cohouse, een gemeenschappelijke woonvorm.

Een paar maanden geleden leidde hij een workshop over “Saving by sharing” bij de Degrowth conference in Venetië. Dit was de aanleiding om hem te interviewen. Wat deelt hij in zijn woonproject? Wat voor relaties heb je nodig om goed te kunnen delen in het leven van alledag? Wat vindt hij van het delen van zorg in een woongemeenschap?

 

1 mei 2010
door els de jong

International Collaborative Housing Conference, Stockholm

Begin mei 2010 bezocht ik een internationale conferentie over gemeenschappelijk wonen in Stockholm, Zweden. Voor de workshop ‘concepts from around the world‘ hield ik een presentatie over gemeenschappelijk wonen van ouderen in Nederland. Mijn presentatie is hier te bekijken.

Een samenvatting van het conferentieverslag in het Engels vindt u hier op de website van de UK Cohousing Network.

Meer informatie over het boek, dat verscheen over de conferentie vindt u op de website van de organiserende organisatie, Kollektivhus.nu. De titel van dit boek is “Living together, Cohousing ideas and realities around the world“.

12 november 2009
door els de jong

Community and health: Immigrant senior cohousing in the Netherlands

Samen met de Amerikaanse architecte Dorit Fromm schreef ik een artikel over groepswonen van allochtone ouderen in Nederland, dat is gepubliceerd in het tijdschrift Communities: Life in Cooperative Culture, Issue #145, Winter 2009; (voor info: communities.ic.org). Het artikel is hier in pdf te downloaden.

Together with the American architect Dorit Fromm, I wrote an article about immigrant senior cohousing in the Netherlands. This is published in Communities: Life in Cooperative Culture, Issue #145, Winter 2009; (communities.ic.org). Download  is here.