Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

23 oktober 2013
door els de jong

de meerwaarde van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Voor het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg schreef ik een verslag over de studiedag Collectief Particulier Opdrachtgeverschap “Samen de droom realiseren”, georganiseerd door het OTB TU Delft en Timpaan.

De slotconclusie van de dag is helder: Gezamenlijk iets realiseren, wat je in je eentje niet lukt, dat is de meerwaarde van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Dat kan zijn goedkoop bouwen voor starters op de woningmarkt, maar ook geheel naar eigen wens een collectief bouwblok realiseren met een rijk programma en extra voorzieningen.

Een samenvatting met onderaan een link naar mijn impressie van de dag is hier te vinden.

8 mei 1991
door els de jong

Woonwerkprojecten in zelfbeheer; mogelijkheden en ervaringen

Boekje met een beschrijving en evaluatie van verschillende projecten in opdracht van de Buurt Ontwikkelingsmaatschappij Kralingen en ten behoeve van de Coöp Vredenoord, een coöperatieve bewonersvereniging.

Thema’s die aan de orde komen zijn collectief eigendom, informeel werk in de bouw (zelfwerkzaamheid), zelfbouw, en wonen&werken. In opdracht van de buurtontwikkelings-maatschappij Kralingen, Rotterdam 1991. Nog enkele exemplaren van het boekje bij mij verkrijgbaar.