Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

22 januari 2015
door els de jong

bewonersenquête balansventilatie

In opdracht van het Lente-Akkoord deed WONO onderzoek naar bewonerservaringen met balansventilatie. Die zijn in het verleden niet altijd positief geweest. Het doel van dit onderzoek was om na te gaan hoe bewoners balansventilatie waarderen, als deze goed en zorgvuldig is aangelegd. Voor dit onderzoek werden bewoners geënquêteerd, die in een woning wonen waarvan bekend is, dat de balansventilatie goed functioneert.

conclusies

Uit het onderzoek blijkt, dat een zorgvuldige aanleg van balansventilatie direct leidt tot meer tevreden bewoners. Een zorgvuldige aanleg, maar ook goede voorlichting en informatie over de werking van het systeem en hoe het te gebruiken, dragen bij aan de tevredenheid van bewoners van woningen met balansventilatie. Kennis over het systeem is extra belangrijk, omdat voor een goede werking de balansventilatie niet alleen zorgvuldig moet worden aangelegd, maar ook goed onderhouden. Dit onderhoud gebeurt idealiter door een installatiebedrijf, maar tussendoor dienen de bewoners zelf regelmatig de filters te vervangen of te reinigen.

Voor meer informatie en een link naar het onderzoeksrapport zie de website van het Lente-Akkoord.

Naar aanleiding van het onderzoek schreef ik een blog voor de Toolkit van uitgeverij Aeneas: Balansventilatie, wat is dat eigenlijk?

12 april 2007
door els de jong

Allergeenarme woningen geven kinderen meer lucht

Els de Jong, Gea Schouten, Josine van den Bogaard en Claudia Bouwens. Artikel in Tijdschrift voor de Volkshuisvesting 13e jaargang, april 2007, nummer 2. Samenvatting van de resultaten van de verschillende onderzoeken die er de afgelopen vier jaar zijn gedaan naar allergeenarme woningen. Conclusie is, dat de allergeenarme kwaliteit van de woningen alleen gerealiseerd en behouden kan worden als die gepaard gaat met zowel fysieke als sociale maatregelen. Het artikel is hier te downloaden.