Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

3 augustus 2015
door els de jong
Geen reacties

gemeenschappelijk wonen over de grens

Dit webartikel voor het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg beschrijft drie cohousing projecten in Zweden, Duitsland en de USA. Opvallend is, dat de beschreven gemeenschappelijke woonvormen net weer iets anders van opzet zijn dan in Nederland gebruikelijk is. Ook onderling verschillen de … Lees verder

12 november 2009
door els de jong
Geen reacties

Community and health: Immigrant senior cohousing in the Netherlands

Samen met de Amerikaanse architecte Dorit Fromm schreef ik een artikel over groepswonen van allochtone ouderen in Nederland, dat is gepubliceerd in het tijdschrift Communities: Life in Cooperative Culture, Issue #145, Winter 2009; (voor info: communities.ic.org). Het artikel is hier … Lees verder

3 mei 2004
door els de jong
Geen reacties

Ethnisches und interethnisches Wohnen für ältere Migranten in den Niederlanden

Voordracht bij de workshop “Zusammenleben in Nachbarschaften – Beitrag des Wohnens zur Integration von Zuwanderern” georganiseerd door de Behörde für Standtentwicklung und Bodenordnung van de stad Hamburg en het Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen, 3 en 4 mei 2004. Hier te downloaden.

12 maart 2003
door els de jong
Geen reacties

Wonen van allochtone ouderen, wonen met gemeenschappelijkheid

Procesevaluatie van de projectontwikkeling van drie projecten voor Indische, Surinaamse en Turkse ouderen in respectievelijk Zoetermeer, Zaandam en Dordrecht. Onderzoeksopdracht in het kader van het Innovatieprogramma Wonen en Zorg, maart 2003. Publicatie hier te downloaden.