Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

3 augustus 2015
door els de jong

gemeenschappelijk wonen over de grens

Dit webartikel voor het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg beschrijft drie cohousing projecten in Zweden, Duitsland en de USA. Opvallend is, dat de beschreven gemeenschappelijke woonvormen net weer iets anders van opzet zijn dan in Nederland gebruikelijk is. Ook onderling verschillen de drie beschreven projecten van elkaar. Zo blijkt in ieder land gemeenschappelijk wonen zich anders te ontwikkelen.

Gemeenschappelijk-wonen-over-de-grensGemeenschappelijke woonvormen staan opnieuw in de belangstelling. Met name 50+-ers zijn hierin geïnteresseerd, nu het beleid erop gericht is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg besteedt daarom met het thema woonvariaties extra aandacht aan gemeenschappelijke woonvormen.

Door ook deze cohousing projecten van over de grens te bestuderen, wordt het scala aan mogelijke woonvariaties nog groter.

28 december 2013
door els de jong

Woongroepen van ouderen; een duurzaam alternatief?

Samen met Myranda Mulder, die een aantal jaren als extern lid de rol van voorzitter van een woongroep van ouderen vervulde, schreef ik een artikel over de vraag of groepswonen van ouderen een duurzaam alternatief is. Veel projecten die al langere tijd bestaan kampen met problemen om nieuwe en dan liefst jongere medebewoners te vinden. Onze conclusie is dat woongemeenschappen net als andere huishoudvormen een levenscyclus kennen, zij kunnen niet ”eeuwig jong” blijven. Het lijkt beter om te erkennen dat de zelfredzaamheid van deze groepen afneemt met het ouder worden en daarvoor oplossingen te zoeken. Bijvoorbeeld door een externe voorzitter aan te trekken, of met incidentele professionele ondersteuning voor conflictbeheersing, voorlichting en het gemeenschappelijk inkopen van diensten en zorg.
Het artikel is gepubliceerd in Gerōn, tijdschrift over ouder worden en samenleving, december 2013, 15e jaargang, nr 4.

12 december 2009
door els de jong

Rapportage groepswonen van ouderen Delft

In opdracht van de gemeente Delft deed ik eind 2009 een beleidsonderzoek naar groepswonen van ouderen in Delft. De onderzoeksvraag was, kort samengevat: is er onder de Delftse ouderen belangstelling voor groepswonen en zo ja, hoe kunnen wij dit als gemeente structureel faciliteren?

Conclusies van het onderzoek zijn:

  • er belangstelling is voor diverse vormen van gemeenschappelijk wonen onder een gevarieerde groep Delftse ouderen
  • het ontwikkelen van projecten gemeenschappelijk wonen gekoppeld aan woonserviceszones levert meerwaarde op
  • er is in Delft behoefte aan een centraal punt, waar belangstellenden voor gemeenschappelijke woonvormen zich kunnen inschrijven.

12 november 2009
door els de jong

Community and health: Immigrant senior cohousing in the Netherlands

Samen met de Amerikaanse architecte Dorit Fromm schreef ik een artikel over groepswonen van allochtone ouderen in Nederland, dat is gepubliceerd in het tijdschrift Communities: Life in Cooperative Culture, Issue #145, Winter 2009; (voor info: communities.ic.org). Het artikel is hier in pdf te downloaden.

Together with the American architect Dorit Fromm, I wrote an article about immigrant senior cohousing in the Netherlands. This is published in Communities: Life in Cooperative Culture, Issue #145, Winter 2009; (communities.ic.org). Download  is here.

3 mei 2004
door els de jong

Ethnisches und interethnisches Wohnen für ältere Migranten in den Niederlanden

Voordracht bij de workshop “Zusammenleben in Nachbarschaften – Beitrag des Wohnens zur Integration von Zuwanderern” georganiseerd door de Behörde für Standtentwicklung und Bodenordnung van de stad Hamburg en het Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen, 3 en 4 mei 2004. Hier te downloaden.

12 december 1998
door els de jong

Groepswonen van allochtone ouderen. Evaluatie van vier projecten

Samen met Ria Niclaes deed ik een evaluatie van drie projecten voor Surinaamse ouderen (Shanti Bhawan, Kamal huis in Den Haag en Wi Kontren in Amsterdam en één project voor Chinese ouderen (De Chinese Brug in Den Haag).

In opdracht van de SEV, december 1998.

Publicatie hier te downloaden.