Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

22 september 2013
door els de jong

artikel in de NRC van zaterdag 22 juni 2013

In dit artikel met de titel “Zorg was nooit voor niets” pleit ik er voor, dat we minder ideologisch en meer praktisch gaan nadenken over huishoudelijke arbeid.

Afgestudeerd in de Huishoudwetenschappen in 1980, verbaas ik me over het feit dat huishoudelijke arbeid, de huishouding nauwelijks nog benoemd wordt als iets wat tijd of geld kost.Bij het ideaal van economische zelfstandigheid hoort het ideaal van eerlijk delen van de onbetaalde arbeid, de huishouding, maar daar hoor je niemand meer over. Het lijkt wel of de huishouding niet meer bestaat. “Werk dat geen naam heeft”, de titel van de diësrede van prof. Visser in 1969.

Waar je wel veel over hoort, is ‘mantelzorg’. We moeten weer net als vroeger meer voor elkaar gaan zorgen. Maar vroeger was die zorg georganiseerd en ingebed in de economische en organisatorische eenheid van het huishouden. Als we dus weer meer voor elkaar willen gaan zorgen, zullen we nieuwe vormen moeten vinden, want net als vroeger wordt het niet meer.