Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

1 mei 2015
door els de jong

nieuwe publieke ruimtes

nwepubliekeruimtesVoor de WMO werkplaats Rotterdam, een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en verschillende instellingen op het gebied van zorg en welzijn, werkte ik mee aan een onderzoek naar de betekenis van  Nieuwe Publieke Ruimtes. Het rapport is te downloaden op de website van de WMO Werkplaats Rotterdam.
Ik was betrokken bij de casebeschrijving van de Buurtwinkel van Aktiegroep het Oude Westen. Eindconclusie van het onderzoek is, dat publieke ruimtes een belangrijke rol spelen in de participatiesamenleving. Voor actieve bewoners is het belangrijk om een plek te hebben, waar zij elkaar kunnen ontmoeten.
De verwachtingen in het kader van de WMO over de rol die publieke ruimtes kunnen spelen bij contacten tussen mensen met en zonder beperking en het stimuleren van informele zorg in de buurt, moeten niet te hoog gespannen zijn. We zien hiervan incidenteel voorbeelden, maar hierop kan geen beleid worden gebouwd. Uit het onderzoek komt ook naar voren, dat een sociale professional van grote waarde is, ook bij nieuwe publieke ruimtes die in zelfbeheer worden gerund.

15 september 2014
door els de jong

lokale kracht in beeld

Voor het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg schreef ik in de afgelopen periode negen artikelen voor het dossier Lokale Kracht in Beeld.
De artikelen geven een beeld van de praktijk en beschrijven vernieuwende en inspirerende projecten op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
Wat de initiatieven gemeen hebben is dat lokale kracht van burgers centraal staat. Telkens op een andere manier, passend bij het initiatief en de situatie.

10 februari 2014
door els de jong

lokale kracht in beeld; deel 4 over een zorgcoöperatie

Voor het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-zorg schrijf ik een artikelenreeks ‘Lokale Kracht in Beeld’
De artikelen geven een indruk van een zestal burgerinitiatieven in wonen, zorg en welzijn.

Wat de initiatieven gemeen hebben is dat lokale kracht van burgers centraal staat. Telkens op een andere manier, passend bij het initiatief en de situatie.

Het vierde artikel is gepubliceerd en te lezen via deze link. Het gaat over Zorgcoöperatie Tot uw Dienst in de Brabantse gemeente Laarbeek. Acht jaar geleden nam Don van Sambeek het initiatief voor de zorgcoöperatie uit onvrede met de reguliere thuiszorg. Na vijf jaar was de coöperatie selfsupporting; nu is de organisatie klaar voor groei en druk bezig met de toekomst. Dit laatste in samenwerking met een groot aantal soortgelijke initiatieven die op dit moment van de grond komen in Noord-Brabant en Limburg.

13 januari 2014
door els de jong

lokale kracht in beeld; het derde artikel is gepubliceerd

Voor het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-zorg schrijf ik een artikelenreeks ‘Lokale Kracht in Beeld’
De artikelen geven een indruk van een zestal burgerinitiatieven in wonen, zorg en welzijn.

Wat de initiatieven gemeen hebben is dat lokale kracht van burgers centraal staat. Telkens op een andere manier, passend bij het initiatief en de situatie.

Het eerste artikel gaat over zorglocatie De Schans in Delfshaven te Rotterdam en beschrijft hoe zorgorganisatie Laurens het contact tussen De Schans en de omringende wijk heeft verstevigd. Zie Het toverwoord is loslaten.

Het tweede artikel gaat over herbestemming van zorgvastgoed. In een leegstaande vleugel van een verzorgingstehuis Schuttersveld in Venray zal een logeerhuis komen. Logeerhuis Kapstok is er voor de mantelzorgers, die hun ‘zorgmantel’ daar even aan de kapstok kunnen hangen, als degene voor wie zij zorgen enige tijd in het logeerhuis kan verblijven. Zie De zorgmantel even ophangen in Logeerhuis Kapstok.

Het derde artikel geeft een beschrijving van het veelomvattende project Kraaipan in de Amsterdamse Transvaalbuurt. Een gerenoveerde school, gecombineerd met nieuwbouw herbergt maar liefst zeven functies. Benieuwd welke? Lees dan het artikel Zeven functies, één gebouw: Kraaipan Amsterdam