Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

Boek: Europa gemeinsam wohnen – Europe co-operative housing

29 januari 2016 door els de jong

europa boek omslag De Duitse Wohnbund heeft een mooi en compleet overzichtswerk uitgegeven over gemeenschappelijke woonvormen in 10 verschillende Europese landen. Er zijn hoofdstukken gewijd aan Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Tsjechië, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland. De publicatie biedt een overzicht van de verschillende verschijningsvormen van gemeenschappelijk wonen in Europa. Het doel is niet om zoveel mogelijk projecten te beschrijven, maar om voor elk land inzicht te geven in de context en culturele waarden die het gemeenschappelijk wonen bepalen.

Ik heb een bijdrage geleverd aan het Nederlandse hoofdstuk met een artikel over gemeenschappelijk wonen van oudere migranten, een typisch Nederlands verschijnsel.

Het boek is tweetalig met teksten in Duits en Engels, en voor €25,- te koop bij uitgeverij Jovis . ISBN 978-3-86859-406-5

Deze gallerij bevat 1 foto.

12 november 2009
door els de jong
Geen reacties

Community and health: Immigrant senior cohousing in the Netherlands

Samen met de Amerikaanse architecte Dorit Fromm schreef ik een artikel over groepswonen van allochtone ouderen in Nederland, dat is gepubliceerd in het tijdschrift Communities: Life in Cooperative Culture, Issue #145, Winter 2009; (voor info: communities.ic.org). Het artikel is hier … Lees verder

3 mei 2004
door els de jong
Geen reacties

Ethnisches und interethnisches Wohnen für ältere Migranten in den Niederlanden

Voordracht bij de workshop “Zusammenleben in Nachbarschaften – Beitrag des Wohnens zur Integration von Zuwanderern” georganiseerd door de Behörde für Standtentwicklung und Bodenordnung van de stad Hamburg en het Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen, 3 en 4 mei 2004. Hier te downloaden.

12 maart 2003
door els de jong
Geen reacties

Wonen van allochtone ouderen, wonen met gemeenschappelijkheid

Procesevaluatie van de projectontwikkeling van drie projecten voor Indische, Surinaamse en Turkse ouderen in respectievelijk Zoetermeer, Zaandam en Dordrecht. Onderzoeksopdracht in het kader van het Innovatieprogramma Wonen en Zorg, maart 2003. Publicatie hier te downloaden.

12 maart 2002
door els de jong
Geen reacties

Project Mekik; pendelend wonen voor Turkse ouderen

Explorerend woonwensenonderzoek onder leden van de Anatolische Ouderenvereniging Rijnmond, met bijzondere aandacht voor de wens om jaarlijks gedurende langere tijd naar het thuisland terug te keren. In opdracht van de Anatolische Ouderenvereniging Rijnmond, financieel ondersteund door het Innovatieprogramma Stedelijke Woonkwaliteit … Lees verder