Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

Boek: Europa gemeinsam wohnen – Europe co-operative housing

29 januari 2016 door els de jong

europa boek omslag De Duitse Wohnbund heeft een mooi en compleet overzichtswerk uitgegeven over gemeenschappelijke woonvormen in 10 verschillende Europese landen. Er zijn hoofdstukken gewijd aan Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Tsjechië, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland. De publicatie biedt een overzicht van de verschillende verschijningsvormen van gemeenschappelijk wonen in Europa. Het doel is niet om zoveel mogelijk projecten te beschrijven, maar om voor elk land inzicht te geven in de context en culturele waarden die het gemeenschappelijk wonen bepalen.

Ik heb een bijdrage geleverd aan het Nederlandse hoofdstuk met een artikel over gemeenschappelijk wonen van oudere migranten, een typisch Nederlands verschijnsel.

Het boek is tweetalig met teksten in Duits en Engels, en voor €25,- te koop bij uitgeverij Jovis . ISBN 978-3-86859-406-5

 

Deze gallerij bevat 1 foto.

12 november 2009
door els de jong

Community and health: Immigrant senior cohousing in the Netherlands

Samen met de Amerikaanse architecte Dorit Fromm schreef ik een artikel over groepswonen van allochtone ouderen in Nederland, dat is gepubliceerd in het tijdschrift Communities: Life in Cooperative Culture, Issue #145, Winter 2009; (voor info: communities.ic.org). Het artikel is hier in pdf te downloaden.

Together with the American architect Dorit Fromm, I wrote an article about immigrant senior cohousing in the Netherlands. This is published in Communities: Life in Cooperative Culture, Issue #145, Winter 2009; (communities.ic.org). Download  is here.

3 mei 2004
door els de jong

Ethnisches und interethnisches Wohnen für ältere Migranten in den Niederlanden

Voordracht bij de workshop “Zusammenleben in Nachbarschaften – Beitrag des Wohnens zur Integration von Zuwanderern” georganiseerd door de Behörde für Standtentwicklung und Bodenordnung van de stad Hamburg en het Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen, 3 en 4 mei 2004. Hier te downloaden.

12 maart 2002
door els de jong

Project Mekik; pendelend wonen voor Turkse ouderen

Explorerend woonwensenonderzoek onder leden van de Anatolische Ouderenvereniging Rijnmond, met bijzondere aandacht voor de wens om jaarlijks gedurende langere tijd naar het thuisland terug te keren. In opdracht van de Anatolische Ouderenvereniging Rijnmond, financieel ondersteund door het Innovatieprogramma Stedelijke Woonkwaliteit van de gemeente Rotterdam. Onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Steunpunt Wonen Rotterdam, maart 2002. Te bestellen bij Bureau voor woononderzoek of hier te downloaden.

12 december 1998
door els de jong

Groepswonen van allochtone ouderen. Evaluatie van vier projecten

Samen met Ria Niclaes deed ik een evaluatie van drie projecten voor Surinaamse ouderen (Shanti Bhawan, Kamal huis in Den Haag en Wi Kontren in Amsterdam en één project voor Chinese ouderen (De Chinese Brug in Den Haag).

In opdracht van de SEV, december 1998.

Publicatie hier te downloaden.