Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

16 februari 2017
door els de jong
Geen reacties

langer thuis

Woonbelevingsonderzoek bij bewoners van een woonzorgcentrum met een lichte zorgvraag (zzp 4). Deze ouderen komen volgens de nieuwe regels niet meer in aanmerking voor intrumurale zorg. Zij wonen in een woonzorgcentrum, omdat ze al voor het nieuwe beleid hier naar toe waren verhuisd, of omdat zij onder het nieuw regime, met een zogenaamd “all-inclusive pakket” met gescheiden wonen en zorg, hier terecht konden.

Het landelijk beleid is er op gericht, dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Voor veel ouderen is dit ook het ideaal. Toch blijft er onder ouderen behoefte bestaan aan een beschermde woonvorm, ook als zij hier volgens de beleidsregels niet voor in aanmerking komen.

voor alle leefstijlen

godelinde3Het woonbelevingsonderzoek had verrassende resultaten. Vaak wordt gesteld, dat gezelligheid en veiligheid de belangrijkste motieven zijn om in een woonzorgcentrum te willen wonen. Deze motieven worden verbonden met een bepaalde leefstijl. Dit blijkt echter niet te kloppen. Ten tijde van dit onderzoek in 2016 zijn het nog steeds vooral de omstandigheden en de vorige woonsituatie, die bepalen of ouderen verhuizen naar een woonzorgcentrum. Met leefstijl heeft dit weinig te maken. Ook ouderen die behoefte hebben aan rust en privacy, en niet houden van verplichte gezelligheid, kiezen voor het wonen in een woonzorgcentrum. Zij doen dit vanwege het comfort en gemak. Voor deze ouderen zou de oude benaming ‘rusthuis’ een aantrekkelijke optie zijn. Ouderen, die zo zelfstandig mogelijk willen leven en behoefte hebben aan vrijheid en openheid, kiezen ook voor een woonzorgcentrum, met name als zij verwachten, dat zij hierdoor hun zelfredzaamheid kunnen behouden en niet afhankelijk hoeven te worden van mantelzorg.

 

13 januari 2014
door els de jong

lokale kracht in beeld; het derde artikel is gepubliceerd

Voor het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-zorg schrijf ik een artikelenreeks ‘Lokale Kracht in Beeld’
De artikelen geven een indruk van een zestal burgerinitiatieven in wonen, zorg en welzijn.

Wat de initiatieven gemeen hebben is dat lokale kracht van burgers centraal staat. Telkens op een andere manier, passend bij het initiatief en de situatie.

Het eerste artikel gaat over zorglocatie De Schans in Delfshaven te Rotterdam en beschrijft hoe zorgorganisatie Laurens het contact tussen De Schans en de omringende wijk heeft verstevigd. Zie Het toverwoord is loslaten.

Het tweede artikel gaat over herbestemming van zorgvastgoed. In een leegstaande vleugel van een verzorgingstehuis Schuttersveld in Venray zal een logeerhuis komen. Logeerhuis Kapstok is er voor de mantelzorgers, die hun ‘zorgmantel’ daar even aan de kapstok kunnen hangen, als degene voor wie zij zorgen enige tijd in het logeerhuis kan verblijven. Zie De zorgmantel even ophangen in Logeerhuis Kapstok.

Het derde artikel geeft een beschrijving van het veelomvattende project Kraaipan in de Amsterdamse Transvaalbuurt. Een gerenoveerde school, gecombineerd met nieuwbouw herbergt maar liefst zeven functies. Benieuwd welke? Lees dan het artikel Zeven functies, één gebouw: Kraaipan Amsterdam

12 maart 2007
door els de jong

Dienstenconcept Compleet Wonen

‘Compleet Wonen’ is een dienstenconcept ontwikkeld door kennisinstituut USUS, waarbij woningcorporaties, zorgorganisaties en de gemeente in een team werken aan de leefbaarheid voor oudere bewoners. Niet het aanbod, maar de behoefte van de huidige bewoners is daarbij het vertrekpunt. In opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Maart 2007. Het artikel is via deze link te downloaden.

12 november 2005
door els de jong

Altus, vraaggestuurde projectontwikkeling in wonen en zorg

Artikel over Altus, een integrale projectontwikkelaar, die nieuwbouwappartementen realiseert, waarbij in de splitsingsakte is opgenomen, dat de VvE ook zorg- en comfortdiensten levert.
In opdracht van Aedes-Arcares kenniscentrum Wonen en Zorg, november 2005. Hier te downloaden.