Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

1 januari 1998
door els de jong

Rotterdams beleid: Investeringsimpuls wonen in een ongedeelde stad

Beleidsevaluatie van de Investeringsimpuls  ‘Wonen in een Ongedeelde Stad.’

De Investeringsimpuls was een middel van de gemeente Rotterdam om externe partners te betrekken bij haar beleid, dat tot doel had een kwalitatief goed en aantrekkelijk woonmilieu te bieden voor al haar bewoners.

Deze evaluatie bestond uit een peiling van de meningen van de externe partners die betrokken waren bij dit beleid.

In opdracht van dS+V gemeente Rotterdam, bureau Projectmanagement, maart 1998