Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

28 december 2013
door els de jong

Woongroepen van ouderen; een duurzaam alternatief?

Samen met Myranda Mulder, die een aantal jaren als extern lid de rol van voorzitter van een woongroep van ouderen vervulde, schreef ik een artikel over de vraag of groepswonen van ouderen een duurzaam alternatief is. Veel projecten die al langere tijd bestaan kampen met problemen om nieuwe en dan liefst jongere medebewoners te vinden. Onze conclusie is dat woongemeenschappen net als andere huishoudvormen een levenscyclus kennen, zij kunnen niet ”eeuwig jong” blijven. Het lijkt beter om te erkennen dat de zelfredzaamheid van deze groepen afneemt met het ouder worden en daarvoor oplossingen te zoeken. Bijvoorbeeld door een externe voorzitter aan te trekken, of met incidentele professionele ondersteuning voor conflictbeheersing, voorlichting en het gemeenschappelijk inkopen van diensten en zorg.
Het artikel is gepubliceerd in Gerōn, tijdschrift over ouder worden en samenleving, december 2013, 15e jaargang, nr 4.

12 november 2009
door els de jong

Community and health: Immigrant senior cohousing in the Netherlands

Samen met de Amerikaanse architecte Dorit Fromm schreef ik een artikel over groepswonen van allochtone ouderen in Nederland, dat is gepubliceerd in het tijdschrift Communities: Life in Cooperative Culture, Issue #145, Winter 2009; (voor info: communities.ic.org). Het artikel is hier in pdf te downloaden.

Together with the American architect Dorit Fromm, I wrote an article about immigrant senior cohousing in the Netherlands. This is published in Communities: Life in Cooperative Culture, Issue #145, Winter 2009; (communities.ic.org). Download  is here.

12 april 2007
door els de jong

Allergeenarme woningen geven kinderen meer lucht

Els de Jong, Gea Schouten, Josine van den Bogaard en Claudia Bouwens. Artikel in Tijdschrift voor de Volkshuisvesting 13e jaargang, april 2007, nummer 2. Samenvatting van de resultaten van de verschillende onderzoeken die er de afgelopen vier jaar zijn gedaan naar allergeenarme woningen. Conclusie is, dat de allergeenarme kwaliteit van de woningen alleen gerealiseerd en behouden kan worden als die gepaard gaat met zowel fysieke als sociale maatregelen. Het artikel is hier te downloaden.

1 februari 1997
door els de jong

Tevreden bewoners zijn de beste reclame

Woonbelevingsonderzoek bij bewoners van staalframewoningen aan de Dedemsvaartweg in Den Haag.

In opdracht van het Staalbouw Instituut; Rotterdam, december 1996.

Een artikel met een samenvatting van deze evaluatie: “Tevreden bewoners zijn de beste reclame” is verschenen in het vaktijdschrift Bouwen met Staal, nr. 134, jaargang 30, 1 / 2 1997

Te downloaden via Bouwen met Staal.