Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

12 maart 2007
door els de jong

Dienstenconcept Compleet Wonen

‘Compleet Wonen’ is een dienstenconcept ontwikkeld door kennisinstituut USUS, waarbij woningcorporaties, zorgorganisaties en de gemeente in een team werken aan de leefbaarheid voor oudere bewoners. Niet het aanbod, maar de behoefte van de huidige bewoners is daarbij het vertrekpunt. In opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Maart 2007. Het artikel is via deze link te downloaden.

12 november 2005
door els de jong

Altus, vraaggestuurde projectontwikkeling in wonen en zorg

Artikel over Altus, een integrale projectontwikkelaar, die nieuwbouwappartementen realiseert, waarbij in de splitsingsakte is opgenomen, dat de VvE ook zorg- en comfortdiensten levert.
In opdracht van Aedes-Arcares kenniscentrum Wonen en Zorg, november 2005. Hier te downloaden.

2 februari 1995
door els de jong

Onderzoek bij een nieuwbouwplan voor studenten-woningen ‘Fier over water’

probleemstelling

De opdrachtgever van een nieuwbouwplan voor studentenhuisvesting in Delft wilde weten, of de plannen zouden aansluiten bij de vraag van de doelgroep. Het ging om plannen voor een complex studentenwoningen ‘Fier over water’. Dit was in een fase, dat de plannen al vrij concreet waren, maar bijsturing op bepaalde punten nog mogelijk was.

fieroverwaterwerkwijze

Het onderzoek bestond uit groepsinterviews met afwisselend mondelinge groepsdiscussies en individuele schriftelijke opdrachten, waaronder een gebruiksanalyse van de plattegrond. De geïnterviewden konden met behulp van elementen op schaal de woning inrichten en zo een oordeel vellen over de plattegrond en de gebruiksmogelijkheden van de woning. De studenten beoordeelden de ligging, de architectuur, het woningcomplex als geheel en de verschillende woningtypen. Zij kregen keuzemogelijkheden voorgelegd met betrekking tot de invulling van de begane grond van het appartementencomplex, de woningdifferentiatie en de indeling van de plattegrond. De opdrachtgever heeft deelnemers aan het onderzoek geworven onder haar huurders.

In opdracht van de Stichting SDSH (Stichting Delftse Studentenhuisvesting), tegenwoordig DUWO, te Delft, februari 1995