Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

12 juli 2018
door els de jong

Innovaties wonen en zorg: projectbeschrijvingen i-Opener 2017 prijsvraag voor woningcorporaties

Ter inspiratie: Projectbeschrijvingen over innovaties in wonen en zorg: Langer zelfstandig thuis, Magic Mix, Verzorgingshuis 2.0, transformeren zorgvastgoed, werken met vrijwilligers, intensiever contact met huurders, eenzaamheid bestrijden, big data, domotica; alles komt voorbij in het overzicht dat ik schreef over de 23 inzendingen voor de i-Opener 2017. Deze prijsvraag voor woningcorporaties, georganiseerd door Aedes en KWH had in 2017 als thema Innovaties in Wonen en Zorg.

hoge kwaliteit van inzendingen

De jury was verrast door het grote aantal, de kwaliteit en de grote variatie in onderwerp en aanpak van de inzendingen. Daarom hebben KWH en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg WONO gevraagd een inspirerend overzicht te maken van alle 23 inzendingen, ter inspiratie voor andere woningcorporaties.

drie thema’s

Het overzicht van alle inzendingen voor de i-Opener is te vinden op de website van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. De 23 inzendingen zijn ingedeeld in drie thema’s:

  1. ontmoeting
  2. nieuwe woonvormen
  3. praktische oplossingen en technieken.

Binnen deze thema’s zijn de projecten geordend naar verschillende kenmerken.

innovatieve werkwijze

Opvallend is, dat veel corporaties op zoek zijn naar manieren om intensiever contact te hebben met hun huurders.

samenwerken met andere partijen

Bijna alle ingediende innovaties zijn door woningcorporaties ontwikkeld in samenwerking met andere partijen. Met name de rol en actieve inbreng van huurders of vrijwilligers is bij veel projecten onmisbaar.

16 februari 2017
door els de jong
Geen reacties

langer thuis

Woonbelevingsonderzoek bij bewoners van een woonzorgcentrum met een lichte zorgvraag (zzp 4). Deze ouderen komen volgens de nieuwe regels niet meer in aanmerking voor intrumurale zorg. Zij wonen in een woonzorgcentrum, omdat ze al voor het nieuwe beleid hier naar toe waren verhuisd, of omdat zij onder het nieuw regime, met een zogenaamd “all-inclusive pakket” met gescheiden wonen en zorg, hier terecht konden. Lees verder

12 maart 2007
door els de jong

Dienstenconcept Compleet Wonen

‘Compleet Wonen’ is een dienstenconcept ontwikkeld door kennisinstituut USUS, waarbij woningcorporaties, zorgorganisaties en de gemeente in een team werken aan de leefbaarheid voor oudere bewoners. Niet het aanbod, maar de behoefte van de huidige bewoners is daarbij het vertrekpunt. In opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Maart 2007. Het artikel is via deze link te downloaden.

12 november 2005
door els de jong

Altus, vraaggestuurde projectontwikkeling in wonen en zorg

Artikel over Altus, een integrale projectontwikkelaar, die nieuwbouwappartementen realiseert, waarbij in de splitsingsakte is opgenomen, dat de VvE ook zorg- en comfortdiensten levert.
In opdracht van Aedes-Arcares kenniscentrum Wonen en Zorg, november 2005. Hier te downloaden.