Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

12 maart 2011
door els de jong

Evaluatie burenproject BloemRijk te Krimpen aan den IJssel

Begin 2011 deed ik in opdracht van de SEV een evaluatie van het burenproject BloemRijk in een herstructureringswijk te Krimpen aan den IJssel. Dit project is geïnspireerd op een Duits model: ‘Zusammenleben mit jung und alt” en kan beschouwd worden als een lichte vorm van een woongemeenschap.

BloemRijk is gericht op het vergroten van sociale cohesie en het stimuleren van burenhulp. Ook beheren de buurtbewoners zelf een ontmoetingsruimte en het groen in de buitenruimte. Dit alles met begeleiding van een buurtcoach. De leeftijdsopbouw in de wijk is gemêleerd. Belangrijkste conclusie van deze evaluatie is, dat de sociale cohesie in deze buurt inderdaad bovengemiddeld is, dat de meeste bewoners met veel plezier in Bloemrijk wonen, maar dat het project nog niet af is. Met name de onderlinge burenhulp en de zelfredzaamheid van de bewoners zijn aandachtspunten voor het vervolg. Het verslag van deze evaluatie is te downloaden op de website van de SEV.

Meer informatie over de buurt vindt u op de website van BloemRijk.

12 december 2009
door els de jong

Rapportage groepswonen van ouderen Delft

In opdracht van de gemeente Delft deed ik eind 2009 een beleidsonderzoek naar groepswonen van ouderen in Delft. De onderzoeksvraag was, kort samengevat: is er onder de Delftse ouderen belangstelling voor groepswonen en zo ja, hoe kunnen wij dit als gemeente structureel faciliteren?

Conclusies van het onderzoek zijn:

  • er belangstelling is voor diverse vormen van gemeenschappelijk wonen onder een gevarieerde groep Delftse ouderen
  • het ontwikkelen van projecten gemeenschappelijk wonen gekoppeld aan woonserviceszones levert meerwaarde op
  • er is in Delft behoefte aan een centraal punt, waar belangstellenden voor gemeenschappelijke woonvormen zich kunnen inschrijven.

12 april 2007
door els de jong

Allergeenarme woningen geven kinderen meer lucht

Els de Jong, Gea Schouten, Josine van den Bogaard en Claudia Bouwens. Artikel in Tijdschrift voor de Volkshuisvesting 13e jaargang, april 2007, nummer 2. Samenvatting van de resultaten van de verschillende onderzoeken die er de afgelopen vier jaar zijn gedaan naar allergeenarme woningen. Conclusie is, dat de allergeenarme kwaliteit van de woningen alleen gerealiseerd en behouden kan worden als die gepaard gaat met zowel fysieke als sociale maatregelen. Het artikel is hier te downloaden.

4 april 1999
door els de jong

Duo-wonen, samen wonen, maar toch apart

In de negentiger jaren deed ik onderzoek naar duo-wonen.

Duo-woningen worden bewoond door mensen die wel bij elkaar willen wonen, maar niet alle ruimtes willen delen. De bewoners van een duo-woning hebben ieder een eigen woon- en slaapruimte, en delen daarnaast bijvoorbeeld keuken, douche, toilet en een extra kamer. De doelgroep voor duo-woningen is zeer divers. Te denken valt aan twee broers, een moeder met volwassen kind, of bijvoorbeeld twee studenten.

In 1993 deed ik een inventarisatie en evaluatie van duowoningen in Rotterdam, in opdracht van de Woongroepenwinkel Rotterdam.

In 1999 deed ik voor de SEV vervolgens  een landelijke inventarisatie en evaluatie.

Voor de SEV schreef ik ook de brochure Duo-wonen, samen wonen maar toch apart met een beschrijving van een aantal voorbeelden van duo-woningen, zowel in nieuwbouwprojecten als in bestaande bouw.

12 december 1998
door els de jong

Groepswonen van allochtone ouderen. Evaluatie van vier projecten

Samen met Ria Niclaes deed ik een evaluatie van drie projecten voor Surinaamse ouderen (Shanti Bhawan, Kamal huis in Den Haag en Wi Kontren in Amsterdam en één project voor Chinese ouderen (De Chinese Brug in Den Haag).

In opdracht van de SEV, december 1998.

Publicatie hier te downloaden.