Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

12 december 2009
door els de jong

Rapportage groepswonen van ouderen Delft

In opdracht van de gemeente Delft deed ik eind 2009 een beleidsonderzoek naar groepswonen van ouderen in Delft. De onderzoeksvraag was, kort samengevat: is er onder de Delftse ouderen belangstelling voor groepswonen en zo ja, hoe kunnen wij dit als gemeente structureel faciliteren?

Conclusies van het onderzoek zijn:

  • er belangstelling is voor diverse vormen van gemeenschappelijk wonen onder een gevarieerde groep Delftse ouderen
  • het ontwikkelen van projecten gemeenschappelijk wonen gekoppeld aan woonserviceszones levert meerwaarde op
  • er is in Delft behoefte aan een centraal punt, waar belangstellenden voor gemeenschappelijke woonvormen zich kunnen inschrijven.