Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

3 augustus 2015
door els de jong

gemeenschappelijk wonen over de grens

Dit webartikel voor het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg beschrijft drie cohousing projecten in Zweden, Duitsland en de USA. Opvallend is, dat de beschreven gemeenschappelijke woonvormen net weer iets anders van opzet zijn dan in Nederland gebruikelijk is. Ook onderling verschillen de drie beschreven projecten van elkaar. Zo blijkt in ieder land gemeenschappelijk wonen zich anders te ontwikkelen.

Gemeenschappelijk-wonen-over-de-grensGemeenschappelijke woonvormen staan opnieuw in de belangstelling. Met name 50+-ers zijn hierin geïnteresseerd, nu het beleid erop gericht is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg besteedt daarom met het thema woonvariaties extra aandacht aan gemeenschappelijke woonvormen.

Door ook deze cohousing projecten van over de grens te bestuderen, wordt het scala aan mogelijke woonvariaties nog groter.

1 mei 2015
door els de jong

nieuwe publieke ruimtes

nwepubliekeruimtesVoor de WMO werkplaats Rotterdam, een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en verschillende instellingen op het gebied van zorg en welzijn, werkte ik mee aan een onderzoek naar de betekenis van  Nieuwe Publieke Ruimtes. Het rapport is te downloaden op de website van de WMO Werkplaats Rotterdam.
Ik was betrokken bij de casebeschrijving van de Buurtwinkel van Aktiegroep het Oude Westen. Eindconclusie van het onderzoek is, dat publieke ruimtes een belangrijke rol spelen in de participatiesamenleving. Voor actieve bewoners is het belangrijk om een plek te hebben, waar zij elkaar kunnen ontmoeten.
De verwachtingen in het kader van de WMO over de rol die publieke ruimtes kunnen spelen bij contacten tussen mensen met en zonder beperking en het stimuleren van informele zorg in de buurt, moeten niet te hoog gespannen zijn. We zien hiervan incidenteel voorbeelden, maar hierop kan geen beleid worden gebouwd. Uit het onderzoek komt ook naar voren, dat een sociale professional van grote waarde is, ook bij nieuwe publieke ruimtes die in zelfbeheer worden gerund.

15 april 2013
door els de jong

jong en oud, niet apart maar samen

Jong en oud kunnen veel aan elkaar hebben, terwijl ze elkaar steeds minder ‘zo maar’ tegenkomen. Voor het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg was ik co-auteur van een artikel over projecten, waarbij verschillende generaties elkaar wél treffen. De publicatie is als pdf te downloaden op de website van het Kenniscentrum, zie: generaties verbinden, inspiratie vinden .

8 mei 1991
door els de jong

Woonwerkprojecten in zelfbeheer; mogelijkheden en ervaringen

Boekje met een beschrijving en evaluatie van verschillende projecten in opdracht van de Buurt Ontwikkelingsmaatschappij Kralingen en ten behoeve van de Coöp Vredenoord, een coöperatieve bewonersvereniging.

Thema’s die aan de orde komen zijn collectief eigendom, informeel werk in de bouw (zelfwerkzaamheid), zelfbouw, en wonen&werken. In opdracht van de buurtontwikkelings-maatschappij Kralingen, Rotterdam 1991. Nog enkele exemplaren van het boekje bij mij verkrijgbaar.