Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

Villa 55+

Verkennend onderzoek naar kleinschalige vormen van gemeenschappelijk wonen voor twee, drie of vier senioren. Bestaan dergelijke woonvormen en is er behoefte aan? In opdracht van de SEV, Rotterdam september 2006. Publicatie te bestellen of te downloaden via de website van  Platform31.

Reacties gesloten.