Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

woonbelevingsonderzoek

Woonbelevingsonderzoek richt zich heel concreet op de ervaringen van bewoners met hun huidige woonsituatie. In tegenstelling tot woonwensenonderzoek, waarbij bewoners gevraagd wordt nog niet gerealiseerde woonwensen te beschrijven. Woonbelevingsonderzoek is een heel goed middel om op praktische wijze de stem van de bewoner in te brengen in planontwikkeling en woonbeleid.

Woonbelevingsonderzoek geeft antwoord op vragen als: Hoe gebruiken bewoners hun woning? Hoe beleven ze hun buurt? Dergelijk onderzoek levert een schat aan informatie. Het geeft inzicht in de vraag, wat de sterke en zwakke punten zijn van een bepaald woningtype. Zo kunt u op basis van bewonerservaringen uw nieuwe projecten zo ontwikkelen, dat ze beter aansluiten bij de wensen van de woonconsument.  Bij de bouw van duurzame en energiezuinige woningen zijn gebruikerservaringen onmisbaar om nieuwe technieken te evalueren. In het Engels heet dergelijk onderzoek een POE (post occupancy evaluation).

Voorbeelden van woonbelevingsonderzoek door Wono