Wono

Bureau voor woononderzoek Els de Jong

Woongroepen van ouderen; een duurzaam alternatief?

Samen met Myranda Mulder, die een aantal jaren als extern lid de rol van voorzitter van een woongroep van ouderen vervulde, schreef ik een artikel over de vraag of groepswonen van ouderen een duurzaam alternatief is. Veel projecten die al langere tijd bestaan kampen met problemen om nieuwe en dan liefst jongere medebewoners te vinden. Onze conclusie is dat woongemeenschappen net als andere huishoudvormen een levenscyclus kennen, zij kunnen niet ”eeuwig jong” blijven. Het lijkt beter om te erkennen dat de zelfredzaamheid van deze groepen afneemt met het ouder worden en daarvoor oplossingen te zoeken. Bijvoorbeeld door een externe voorzitter aan te trekken, of met incidentele professionele ondersteuning voor conflictbeheersing, voorlichting en het gemeenschappelijk inkopen van diensten en zorg.
Het artikel is gepubliceerd in Gerōn, tijdschrift over ouder worden en samenleving, december 2013, 15e jaargang, nr 4.

Reacties gesloten.